top of page

" نگاهی متفاوت به زندگی "


" نگاهی متفاوت به زندگی "


خیلی فرصت ها فقط یکبار بوجود میآید

خیلی صحنــه ها فقط برای همین الان است

خیلی اتـفـــاق ها فقط یک جرقه کوچک ست

خیلی جـریــان ها فقط برای دریافت تجربه است


مشکل اغلب ما اینست که آنقدر درگیر اینها هستیم که به اصل زندگی نمیرسیم زیرا بجای هدف بیشتر مشغول وسیله شده ایم


دعوتتان میکنم در این ایام پر جلال تولد عیسی مسیح مثل او به این چهار عمل اصلی (فرصت . صحنه . اتفاق . جریانات زندگی ) نگاه کنید زیر کریسمس تولد " نگاهی خاص و متفاوت " به مفهوم زندگی ست .


پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه ای ست چیزهای کهنه درگذشت . اینک همه چیز تازه شده است ( دوم قرنتایان 5 : 17 )


دعوت جهانی مسیح از دنیایی که در ظلمت احساس و انجماد عاطفی بسر میبرد اینست که بجای انتقاد از ناچیز بودن فرصت ها و عیب جویی از صحنه ها و نالیدن از اتفاقات و رنج بردن از سختی جریانات .


فرصت ها را دریابیم .

از صحنه ها لذت ببریم .

از اتفاقات بخود بیاییم .

و از جریانات درس بگیریم تا اصل زندگی را تجربه کنیم .


قدمهای عملی در این راه چیست؟


1- از فرصت ها با اندیشه و سنجش و مشورت و محاسبات معقولانه پلی برای رسیدن به فردا بساز . نه با منفعت طلبی و هیجانات زودگذر احساسی که به فرصت طلبی منفی و مخرب میانجامد .


2- از صحنه ها در همان لحظه حداکثر لذت را ببر . آنها را فقط در قفسه دوربین و دفتر خاطراتت برای لذت بردن در وقتی دیگر ضبط نکن


3- از اتفاقات تلخ زندگی جرقه ای برای بخود آمدن بساز تا غیرتت خرمن خشک شرایط ناگوارت را به آتش بکشد و از اسارت بی تفاوتی رها شوی .


4- از جریانات ناگوار اطرافت درس عبرت بگیر و قویتر شدن را تمرین کن و توانایی هایت را با صبر و تحمل برای کاری ارزشمندتر وسعت بده .


خیلی از فرصتها و صحنه ها و اتفاقات و جریانات وسیله های یکبار مصرف و غیر قابل تکرارند. یا همین حالا از آنها به بهترین وجهی استفاده میکنی یا هیچوقت .


برای تجربه کردن " شرایطی متفاوت "همین فکر در شما باشد که در مسیح بود زیرا او به نوعی متفاوت و تفکری پیروزمندانه به زندگی مینگریست .

( فیلیپیان 2 : 5 )


جلیل سپهر

コメント


bottom of page