top of page

" نگاه های متفاوت به مسئلۀ فقر "هر شب در زیر پوست شـهر هیجان زده ما شخصی از سرما می لرزد چون لباس ندارد. شخصی از گرسنگی به خود می پیچد چون نان ندارد. شخصی چشمانش از حدقه بیرون زده چون امید ندارد. شخصی در برابر فرزندش شرمسارست چون امکانات ندارد. شخصی امشب یخ میزند و به صبح فردا نمیرسد چون پتو ندارد

در برابر چنین زخم مهلکی که شرافت مدعیانش را زیرسوال میبرد و آرایش غلیظ چهره انسانیت بزک کرده را بهم میریزد . به دیدگاههای افراد مختلف نگاه کنید


تخیل می گوید: اگه مولتی میلیاردر بودم برای همه فقیران خانه میخریدم . آنقدر به آنها پول می دادم تا هر چه می خواهند بخرند .


احساس می گوید: آه چقدر دلم به حال نیازمندان می سوزد. وقتی نگاهشان میکنم اشکم در می آید و تمام روز بغض میکنم . آخی طفلکی ها!


بی خدا می گوید: اگر من خدای شما بودم اصلا نمی گذاشتم حتی یک نفر هم فقیر باشد.


تازه به دوران رسیده خودشیفته می گوید: هر آدمی که بعد از 30 سال کار کردن نتواند زندگی خوبی مثل من داشته باشد و به رفاه برسد بی دست و پا است.


سیاسی می گوید: اگر به من رأی بدهید فقر را ریشه کن میکنم . شعار انتخاباتی امسال من “مبارزه با کمبود و فقر زدایی” است .


مذهبی می گوید: اگر فقیران قناعت کنند و فرایض دینی انجام دهند انشاالله خدا بخواهد بعد از مرگ به بهشت می روند و خشت خانه شان طلا خواهد بود.


کمونیست می گوید: باید در مبارزه برای خلق ها آنقدر خون بریزیم تا درۀ جدایی بین پرولتاریا ها و بورژواها پر شود و روزی در آینده به جامعه بی طبقه برسیم.


کاپیتالیست می گوید: باید با مدیریت پول و رشد سرمایه و کنترل عرضه و تقاضا و تعادل بین تولید و مصرف ، مشکل فقر را در آینده برطرف کنیم.


فرهنگ می گوید: فقر ریشۀ فرهنگی دارد . باید با فرهنگ سازی و ایجاد فضایی مناسب بر مسئلۀ فقر در آینده ای نه چندان دور پیروز شویم.اما عیسی مسیح می فرماید: اگر دو پیراهن داری، همین حالا یکی را به کسی که ندارد بده. اگر دو لقمه نان داری همین حالا یک لقمه به کسیکه گرسنه است بده. اگر امکاناتی داری همین حالا یک نیازمند را از آن بهره مند کن.


مسیح خطاب به کمک کنندگان گفت : وقتی گرسنه بودم شماها مرا خوراک دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم به دیدنم آمدید .

آنها پرسیدند : خداوندا کی تو را در این حال دیدیم؟ مسیح گفت : هر کمکی که در زندگی تان به یکی از این نیازمندان و محتاجان و دردمندان جامعه کردید، به من کرده‌اید. (متی 25: 35-40)


دوست عزیز طرح ها . برنامه ها . وعده ها و ادعا و آرزوها برای رفع فقروتنگدستی حرفهای شیک و مردم پسند و احساسات برانگیزست. ولی خیلی از نیازمند ان همین امشب به لقمه نان و جرعه آب و پتوی گرم ما نیاز دارند تا به صبح فردا برسند .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page