top of page

نیش زدن سر قطع شده مار«سر قطع شده یک مارمردی را در تگزاس آمریکا نیش زد.» جنیفر ساتکلیف، به یکی از تلویزیون‌های محلی گفت: “همسرم بعد از جدا کردن سر مار می خواست بدن او را دور بیندازد، در همان حال سر جدا شده مار او را نیش زد.”

‎ما وقتی گناه را در زندگی ترک می کنیم، یا عادت خاصی را کنار می گذاریم، یا از یک رابطه اشتباه با شخصی که دائما خیانت کرده ولی انکار می کند بیرون می آییم، معنی اش این نیست که همه چیزدریک لحظه وبا یک تصمیم برای همیشه تمام شده.

‎زیرا احساسات، فکرها، خاطره ها، و وسوسه آنها هنوزهم به سراغمان می آید و با این که آن گناه یارابطه قطع شده، اما هنوز هم قادرست از لحاظ فکری، احساسی، روحى و روانى ما را نیش بزند

‎وقتی گناه وعادت بدی را کنارگذاشتید ازهرچیزمربوط به آن دوری کنید وجای خالی اش را با فعالیت هایی ضد آن، مانند تفریحات سالم . مطالعه کتب مفید. مصاحبت با خدا.خواندن کلام خدا و سرودهای پرستشی پرکنید

همچنین اگر رابطه ای را باید قطع کنید و شخصی باید از زندگیتان بیرون برود، حتما عکس ها، نامه ها، یادگاری ها و شماره تلفنش را از خود دورکنید وبوسیله مشارکت با افراد سالم، از یاد او فاصله بگیرید و از دوستان مشترکتان هم درخواست کنید که در مورد این شخص اصلا با شما صحبت نکنند.

‎ مسیح فرمود: روح شرارتی که از زندگی شما بیرون برود حتما برمی گردد و اگر قلب شما را خالی ببیند هفت برابر قویترازقبل وارد زندگی تان می‌شود

‎نکته مهم

‎یادتان باشد وقتی شما گناه یا شخصی را ترک می کنید، این خود شما هستید که چنین تصمیمی گرفته اید، در حالی که او تصمیم نگرفته شما را ترک کند بنابرین حتما برخواهد گشت

‎دیروزعیسی مسیح سر مار شرارت و گناه را بر روی صلیب قطع کرد امروز ما باید از فکر و خاطره آن دور بشویم مباد از سـر قطع شده مار به عبارتی از «خاطرات تلخ گذشته» نیش بخوریم.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page