top of page

والدین خود را سورپرایز کنید

« سورپرایز کردن والدین»


زمانی، پیغامی در مورد این دختر با شـرف که هر روز صبح به محل کار پـدرش میرود و او را در لباس شرافتمندانه رفتگری بغل میکند و پیشانی اش را میبوسـد و میگوید بهت افتخارمیکنم و بعد به محل کار خودش میرود ، در صفحه خودم گذاشتم .و خواهش کردم که اگر والدین عزیزتان در قید حیات هستند، آنها را سورپرایز کنید و سرزده با یک دسته گل به دیدارشون برین. یا اگر دور هستند از طریق اینترنت، یا دوستانتان برایشان گل بفرستید.

۱۸ ساعت بعد ۴۵۶ نفر آن مطلب را لایک زده بودند . ۴۵ نفر به اشتراک، و ۶۸ نفر کامنت تشویق آمیز گذاشته بودند .

براستی چند نـفر از این تعداد در آن هجده ساعت فرصت داشته اند این کار را انجام دهند؟ چند نفر سرزده نزد والدینشان رفته اند؟ چند نفر برای پدر و مادرشان گل فرستاده اند؟ چند نفر، حداقل به آنها تلفن زده اند؟

اگر تا حالا بخاطر مشغله کاری فرصت کمتری داشته اید، لطفا بیشتر وقت بگذارید و این کار را انجام دهید. زحمت و هزینه و زمانی که برای فرستادن یک دسته گل در موقع زنده بودنشان صرف میکنیم در مقابل هزینه و زحمت برگزاری مراسم سالگرد آسمانی شدنشان ناچیز است .

خدارا بس کن این مــرده پرستی کنون قــدرم بدان تا زنده هـستی

بیاد داشته باشیم انرژی پرتوان امروز ما بخاطر خالی شـدن انـرژی دیروز آنها است. آنها پیر شدند تا ما جوان شویم و بتوانیم مشغله داشته باشیم. استخوان های آنها ظریف، ضعیف و شکننده شده تا استخوان های ما قدرت سر پا نگهداشتن ما را داشته باشـد.

آنها ریشه ها هستند و رضامندی شان برای رشـد جوانه ها حیاتی است. اگر در ایام کودکی، آغوش مادر تمام امنیت مان، و دست های پدر، تمام اقتدارمان بود، امروز « تــوجــه مـا » تمام احترام و تمام انگیزه و تمام شوق آنها برای لـذت زندگیست.

خـدا آنها را با عزت و سلامتی برایتان حفظ کند و سایه ارزش مندشان روی سـر خودتان و خانواده محترمتان باشـد. ریشه ها را دریابید تا شاخه هایتان با طراوت بماند. جلیل سپهر

Comments


bottom of page