top of page

واکنشی مناسب به دعوتی مناسب

Updated: Sep 11, 2021اینک بر در ایستاده میکوبم اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند به نزد

او خواهم آمد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من . (مکاشفه 3 : 20 )

اگر کسی آواز مرا بشنود ؟

اگر کسی در را بــاز کند ؟

اگر کسی مایل باشد با من شام بخورد؟

بزرگترین چالش دنیای ما "واکنش مناسب" نشان دادن به همین اگـرهایی ست که عیسی مسیح در دعوتش از همه عالم اعلام کرد

دعا میکنیم دراین روزهای طوفان زده بیشتر ازهروقت دیگر صدای آرام کننده مسیح درقلب ملت ها شنیده شود و قلبشان را به روی خداوند مان بعنوان شاهزاده صلح و تنها نجاتدهنده عالم بشریت باز کرده و شخصا بر سر سفره تعلیمات تبدیل کننده او بنشینند و درشام عهد تازه او شرکت کنند تا جهان نا آرام مان طعم صلح و آرامش و زندگی مسالمت آمیز را تجربه کند .

بنام مسیح آمین


جلیل سپهر

Comments


bottom of page