top of page

وقتی بخشیده شدن را تجربه کنینلسون ماندلا بعد از سالها زندانی بودن وقتی که آزاد شـد بلافاصله عفو عمومی و آشتی ملی اعلام کرد و همه مسئولین رژیم سابق آیارتاید را بخشید و حتی آخرین رئیس جمهور دوران نژاد پرستی را هم با کمال تعجب به معاونت خودش برگزید و با اینکار دنیا را در بهت و حیرت فرو برد و بـه" مــرد رحمت و بخشندگی " معروف شـد .

برای بخشنده بودن باید بخشیده شدن را تجربه کنیم. ماجرا اینست که نلسون ماندلا بارها حکم اعدام گرفته ولی بفیض خدا بطریق های معجزه آسا از مرگ رهایی یافته بود و طعم بخشیدن را تجربه کرده بود و قبل از اینکه بعد از سی سال از زندان سیاسی آزاد شود ابتدا « از زندان درونی نفرت و کینه و عقده و حس انتقامجویی خودش » آزاد شده بود و اسمش را بعنوان مهربانترین و بزرگوارترین و بخشنده ترین رهبر سیاسی دنیا ثبت کرد .

در سال 1993 بعنوان نماد صلح جویی جایزه صلح نوبل را گرفت و در سال 1994 اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی شد و به سالها خونریزی و نفرت و انتقام بین نژاد ها خاتمه داد و در هجدهم جولای 1999 از طرف سازمان ملل روزتولدش " روز جهانی نلسون ماندلا " نامیده شد..

بزرگواری و گذشت و عفو عمومی و آشتی ملی نلسون ماندلا باعث نجات و آزادی آفریقای جنوبی از حکومت نژاد پرستی شد.

به راستی کسی میتواند یک ملت را از اسارت آزاد کند که خودش ابتدا از زندان خصوصیات تلخ و نفرت انگیز درونی اش آزاد شده باشد . وگرنه حمام خون هم خشم و نفرت و حس انتقامجویی او را آرام نمیکند .

بدین خاطر کلام خدا در عبرانیان فصل 12 آیات 1 و 2 میگوید هر بار گرانی که بر دلهای شما سنگینی میکند و هر گناهیکه از درون شما را سخت میپیچاند را ابتدا از خودتان دور کنید تا بتوانید سبکبال در آن میدانی که خدا برای خوشبختی شما مقرر کرده است با حد اکثر سرعت حـرکت کنید .

جلیل سپهر

Commentaires


bottom of page