top of page

وقتی تصمیم گرفته اید لذت ببرید


وقتی به گل خانه می روید، با اشتیاق گلها را می بویید. وقتی به موزه می روید، با اشتیاق به همه طبقات سر می زنید. وقتی به شهر بازی می روید، با اشتیاق در صف های طولانی می ایستید. وقتی به سینما، تئاتر و کنسرت می روید با اشتیاق متمرکز صحنه ها می شوید. وقتی به سفر دریایی می روید، با اشتیاق همه جا سر می کشید. در ایـن موقعیت ها، شلوغی - تنه زدن - آفتاب سوزان - صف طولانی - صدای بلند - همه کمبود ها را نادیده می گیرید - به اینکه کسی از شما خوشش بیاید یا شما را درک کند هیچ اهمیتی نمی دهید. چــــــــرا؟


چون برای لذت بردن به آنجا رفته اید و چون برای لذت بردن رفته اید حتما لذت می برید و کلی هم خاطرات شیرین می سازید. قوانین چهارگانه لذت بردن از زندگی: ۱- درک کردن زندگی، نه درک شدن از طرف دیگران. ۲- تحمل کردن شرایط، نه تحمیل کردن خواسته های خود. ۳- خلق لحظات لذت بخش، نه انتظار برای خلاقیت دیگران. ۴- انعطاف پذیر بودن در برابر وقایع، نه سماجت و سرسختی. مسیح در انجیل یوحنا فصل ۱۰ آیه ۱۰ می فرماید: “شرارت می خواهد لذت های شما را بدزدد - زندگی شما را نابود کند و موجودیت شما را هلاک سازد. اما من آمده ام تا بوسیله نجات و تعلیم و اقتدارم، همه انسانها، زندگی را درک کنند و آنرا بیشتر و بهتر تحصیل کنند.” این هدف مسیح برای شماست. شما چـه هدفی برای زندگی خود دارید؟ اگر هدف تان لذت بردن از زندگی است قوانین چهارگانه آنرا رعایت کنید.


جلیل سپهر

Comentários


bottom of page