top of page

پرواز کردن به معنی آزادی نیستکبوتر ها میتوانند 150 کیلومتر بدون توقف پرواز کنند . شاهین ها سرعت و تکنیک شگفت انگیزی دارند. چشمانشان صدها برابر لنز بعضی دوربین ها وسعت دید دارد و چنگالهایشان فوق العاده قوی است ولی وقتی ابزار دست شکارچیان باشند دیگر آزاد نیستند . همه پرنده ها پرواز میکنند ولی همه آزاد نیستند. زیرا پرواز کردن بمفهوم آزاد بودن نیست. کبوترهای نامه بر کبوترهای جاسوس کبوترهای کبوتر بازان و شاهین هایی که ابزار دست شکارچیانند هیچکدام آزاد نیستند هر چند همه پرواز میکنند . آزادی در نوع کاری که انجام میدهیم نیست . آزادی در شناخت حقیقت و درک مفهوم آن چیزی ست که با میل قلبی انجام میدهیم . پرندگان اسیر هرگز حقیقت را در مورد پرواز کردن هایشان نمیدانند . مسیح گفت " اگر کلام من را بشنوید و اطاعت کنید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت "

یوحنا 8 : 31 و 32. حقیقت هرگز به پرنده نمیگوید " چگونه پرواز کند " بلکه به او میفهماند "چرا باید پرواز کند". کبوترهای اسیر زمانی آزاد میشوند که بدانند چـرا باید پرواز کنند زیرا " چگونه پـرواز کردن " را میدانند . برای درک حقیقت قبل از انجام هر کاری ابتدا به این سوالات پاسخ دهید . 1- چکار میخواهم انجام دهم ؟ نوع کاری که انجام میدهید را بفهمید 2- چرا اینکار را انجام میدهم ؟ انگیزه و دلیل این کار را بفهمید 3- چطور این کار را انجام دهم ؟ روش صحیح انجام کار را بفهمید آنوقت آزادی را در انتخاب و انجام کار تجربه خواهید کرد جلیل سپهر


Comments


bottom of page