top of page

« پیشگیری از جراحات طـرد شـدگــی »“در محاکمه من هیچ کس با من نماند همه مرا ترک کردند. لیکن خداوند با من ایستاد و به من قوت داد تا کلامش را به سایر ملت ها برسانم و از دهان شیرها رهایی یافتم.” (دوم تیموتائوس ۴: ۱۶-۱۸) اگر به این آیات دقت کنید سه مرحله در طرد شدگی پولس وجود داشت .

مرحله اول: ترک شدن توسط افراد. ( “همه مرا ترک کردند.” )

وقتی در دادگاه مشخص شود پولی نداری، خیلی ها تو را ترک می کنند. وقتی کسی که میخواهد با زندگی ات بازی کند ولی نتواند. ترکت می کند. وقتی در سلیقه و مزه دهن مردم، بـد دیده شـوی تو را ترک می کنند. وقتی ارزشهای زندگی ات منفعتی برای دیگران نداشته باشد ترکت میکنند وقتی مدرکی برای دفاع از حقوقت نداشته باشی ، وکیلت تو را ترک می کند. وقتی بیماری ات مسری باشد ، حتی خانواده ات هم ترا ترک می کنند.

مرحله دوم : تشخیص آنچه پولس داشت .

پولس می گوید: همه مرا ترک کردند ولی خدا همواره با من ایستاد و مرا تقویت داد.”او به خدایی ایمان داشت که وفادار بود، و خود را بوسیله ایمان به خدای امین وصل کرده بود. شما هر چه از دست بدهید خدا را دارید .

مرحله سوم: پیروزی بر مشکلات خود.

پولس شرایط ناعادلانه و قضاوتهای ناآگاهانه مردم را به شیر وحشی تشبیه می کند که بدنبال انسان ناامید است تا او را ببلعد، و می گوید: “از دهان شیرها نجات پیدا کرده ام.”

شخصی که با خدا رابطه مستحکم داشته باشد بخاطر طـرد شدن از طرف انسان ها ضربه نمی خورد. مانند کوهنورد ماهری که همیشه قسمتی از کوه زیر پایش فرو می ریزد اما به زمین نمی افتد، چون خود را قبلا بوسیله طناب به قله کوه وصل کرده است.

چنین افرادی مانند دانیال پیروزی بر شیرهای درنده زندگی را تجربه خواهند کرد زیرا قبل از رفتن به چاه شیران پنجره قلبشان را بروی خدا باز کرده اند. (دانیال ۶: ۱۱)

طرح پولس و دانیال «وفادار ماندن در حضور خدایی که وفادارست .»

در اعتماد به خدا وفادار بمانید تا در بی وفایی انسانهایی که شما را به هر دلیلی طرد میکنند به دره ناامیدی سقوط نکنید .


جلیل سپهر

Kommentarer


bottom of page