top of page

چرا زنده را در میان مردگان بطلبیم ؟


چرا زنده را از میان مردگان می‌طلبید؟ لوقا ۲۴ : ۵

شادی حقیقی یک احساس زنده و فعال و پویا است که باعث بوجود آمدن نشاط و شور و شعف درونی در انسان میشود .

بنابر این دلیلی ندارد که چنین احساس زنده و پویایی را در مراسم مرده هالوین که برای ارواح مردگان برگزار میشود و بوسیله اسکلت و جنازه و جمجمعه و سنگ قبر مردگان تزیین شده است جستجو کنیم !!!

مسیح گفت : من شادی خود را بشما میدهم به شادی خداوند خود داخل شوید . متی ۲۵ : ۲۱ و در جایی دیگر گفت : این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. یوحنا ۱۵ : ۱۱

بنابراین وقتی عیسی مسیح بعنوان منشأ و دلیل واقعی شادی زنده است . چرا شادی زنده را در میان مراسمی برای ارواح مردگان بطلبیم؟

نور حقیقی از درون نورعالم عیسی مسیح به جهان تاریک ما میتابد نه از داخل کدویی که نقش مرده ای برخود دارد .

جلیل سپهر

コメント


bottom of page