top of page

چهار داروی شفا بخش درد غربت


​​

خدا حافظی ها ساده نيستند اما اغلب اجتناب ناپذيرند

خداحافظی برای مهاجرین خیلی تلخ ست زیرا مهاجرت يك سفر تفريحي نیست. مهاجرین با سالها خاطره و عادت و آدمهایی که به آنها وابسته اند و سرزمینی که به آن دلبستگی دارند خدا حافظی کرده اند . مهاجرین نهالی هستند که از درخت باغ پدری بریده شده و در تنه درخت باغ دیگری قلمه شده اند تا در فضایی مساعد نیاز و رویاهایشان زندگی کنند

بدون خداحافظی با شرايط دیروز نمیتوانیم با شرایط امروز همخوانی داشته باشیم . خداحافظی تلخ و دردناکست ولی یک تراژدی غیر قابل درمان نيست چون روند طبيعی زندگی ست وگرنه در نقطه ای بیحرکت محبوس میشویم. مزه خداحافظی مهاجرت زمانی تلخ تر میشود که تلاش کنی بدون کوچکترین انعطافی آنکه قبلا بودی باشی و بدون کوچکترین تخفیفی آنچه قبلا داشتی را داشته باشی و در عادات و روش و سبک زندگی ات هرگز تغییر نکنی

دوست عزیز

مهاجرت زندگی متفاوتی ست هنر.استعداد و تکنیک متفاوتی نیاز دارد. زیرا نه مانند همسایگان امروزت هستی نه مانند آدمهای دیروزت که به آنها دل بسته ای. دیگر نه بوی خانه پدری را حس میکنی و نه بـه رایحه غربت عادت داری بنابرین دچار دو شخصیتی میشوی و این آغاز فاجعه زخم غربت ست

درمان چیست ؟

باید بیاموزیم از خداحافظی های اجباری نشكنيم . از جدایی های ناخواسته نااميد نشوم . از دور شدن های اجتناب ناپذیر نرنجیم . و این زمانی ممکن ست که دور شدن از شرایط گذشته ما را به تحقق رویای آینده نزدیک سازد در غیر اینصورت از آن رانده . از این مانده میشویم

چهار داروی اعجاز آمیز کلام خدا

اول- داشتن رویای مشخص برای ادامه زندگی

جاییکه رویا نیست مردم گردنکش میشوند ( امثال 29 : 18 )


دوم- داشتن فکر و طرح مشخص برای برنامه زندگی

جاییکه تدبیر نیست مردم میافتند( امثال 11 : 14 )

سوم- داشتن شناخت مشخص از شرایط و فرصتهای زندگی

مردم از عدم شناخت هلاک میشوند ( هوشع 4 : 6 )

چهارم - داشتن مشاور کار آزموده برای تصمیمات زندگی

طرح ها از عدم مشورت باطل میشوند (امثال 15 : 22 )

امروز روح القدس در کنار ماست تا مارا به جمیع راستی هدایت کند. همین حالا در دعا از خدا بطلبید تا بوسیله روحش رویای جدید - فکر جدید - شناخت جدید و مشورت جدیدی بشما بدهد . زیرا بدون این چهار موضوع اساسی نه فقط محیط جدید برای ما گنگ میماند بلکه ما نیز برای محیط جدید گنگ و نامفهوم باقی خواهیم ماند . به راستی که بدون خداحافظی با ديروز نميتوان به امروز سلام كرد

جليل سپهر


Comments


bottom of page