top of page

چهار قدم اصلی


یکشنبه به کلیسا می رویم، با یکدیگر سرود می خوانیم، خدا را پرستش می کنیم، پیغام تازه ای از کلام خدا می شنویم، با چند نفری مشارکت داریم، حالمان خوب می شود، برمی گردیم به خانه مابقی را استراحت می کنیم.

اما صبح دوشنبه تا یکشنبه آینده باید یک هفته در دنیایی که همه اخبارش منفی و ترسناک، نفرت انگیز و ناامید کننده است قدم بزنیم و با افرادی که احتمالا مثل خودمان خسته، خشمگین، زخمی و دلشکسته اند بسر ببریم، و در جوامعی که ارزش هایش را بدست خودش نابود کرده و در میان بعضی افرادی که رذایل را جایگزین فضایل نموده و کرامت انسانی در وجودشان کرم زده، قـدم بزنیم و نگذاریم تاثیر منفی بر روی ما بگذارند و تا آخر هفته از این همه روابط نامطمئن و شرایط ناامن جان سالم بدر ببریم. اما چطور ممکن است؟ لطفا به این چهارقدم دقت کنید.


قدم اول: دعا کنیم روح خدا، آنچه را که در موعظه کلام خدا شنیده ایم، در طول هفته به یادمان بیاورد. “لیکن روح‌القدس آنچه به شما گفتم را به یاد شما خواهد آورد.” (یوحنا ۱۴: ۲۶)


قدم دوم: روی پیغام کلام خدا که یکشنبه می شنویم با دقت تفکر و تمرکز کنیم .«باید هر چه بیشتر به آنچه شنیده‌‌ایم توجّه کنیم مبادا از راه منحرف شویم‌.» (عبرانیان ۲: ۱)


قدم سوم: در مورد آنچه شنیدیم به نتیجه گیری و تصمیم خاصی برسیم “شما خردمند هستید و می توانید درباره آنچه می‌گویم خودتان قضاوت کنید‌”. اول قرنتیان ۱۰: ۱۵)


قدم چهارم: به تصمیمی که در مورد شنیدن کلام خدا رسیده ایم با قدرت روح خدا عمل کنیم. “هر که این سخنان مرا بشنود و طبق آن عمل کند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد و باران باریده، سیلابها روان گردید و بادها وزیده، بدان خانه زور آور شد و خراب نگردید زیرا که بر سنگ بنا شده بود.” (متی ۷: ۲۴-۲۵)


پیغام کلام خدا بذر نیکوی خدا برای زندگی پیروزمند است و قادر است ما را در هر شرایطی هدایت کند و اقتدار ببخشد. بنابراین با شنیدن کلام خدا بوسیله دعا و هوشیاری انتظار داشته باشید خدا با قلب تان بطرز خاصی سخن بگوید، و طرح و پیشنهادش را با شما در میان بگذارد و آن را در طول هفته عمل کنید. مسیح فرمود: “شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید‌. (یوحنا ۱۵: ۱۴) در صورت رعایت این موارد، مطمئنا در دوستی با مسیح هفته بسیار متفاوت و مبارکی خواهید داشت. آمین!

جلیل سپهر

Comentários


bottom of page