top of page

چه کسی پشت سر شما ایستاده ؟به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم مسیح ایمان آورد، ( یوحنا 1 : 12 )

اگر رابطه با خدا از رابطه ارباب و بنده بودن به رابطه پدر و فرزندي تبديل شود طبیعتا ديگران ميبينند چه كسي پشت سر شما ايستاده است . و اين شما هستید كه براي نترسيدن . براي نااميد نشدن و برای صحنه زندگي را ترك نكردن بايد بدانيد چه كسي با چه اقتداری پشت سر شما ایستاده و از شما حفاظت میکند

كسی ایستاده كه ازهيبت چشمانش هيچ گرگ و شغال و كفتاری جرات نميكند بشما نزديك شود . امروز در هر شرایطی که هستی و با هر مشکلی که درگیری های فکری و روحی و احساسی داری با اعتماد و اطمینان بخودت بگو

ميدانم به كي ايمان آورده ام و مرا يقين أست كه او قادرست امانت مرا تا به آخرین روز زندگی ام حفظ كند .

( دوم تيموتائوس ١ : ١٢ )

جليل سپهر


Kommentit


bottom of page