top of page

کریسمس جشنی جهانی برای همه
جشن تولد عیسی مسیح تنها جشن بین المللی است که هدف و ثمره اش به زندگی شخصی همه انسانها ازهر نژاد و جنسیت و ملیت و زبان و فرهنگی مربوط میشود

زیرا خدا همه جهان را محبت کرد و مسیح را بما بخشید تا هرکه از هر نژاد و مذهب و ملیتی که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات تازه و جاودانی یابد . یوحنا 3 : 16

عیسی مسیح تنها کسی ست که با خون خود همه انسانها را از هر نژاد و ملیت و زبانی که باشند از اسارت شریر خریده و برای خدا پادشاهان و کاهنان ساخته است ( اگر آنرا بپذیریم ) . مکاشفه 5 : 9

کریسمس جشن تولد نجات دهنده ای ست که اکنون بر در قلبت ایستاده و میکوبد تا برای تبدیل شرایط و برکت زندگی ات وارد قلبت بشود . آمین

جلیل سپهر


Opmerkingen


bottom of page