top of page

کلید رمز گشایی هویتی متفاوت :آخرین جمله ای که عیسی مسیح در روز جمعه برروی صلیب گفت کلید رمز گشایی از هویت الهی و منحصر بفردش بود . او در آخرین لحظه قبل از جان سپردن گفت : " تــــمــام شــــد " ( یوحنا 19 : 30 )

" تمام شد" جمله ای ست که در پایان یک کار کاملا به تعالی رسیده یک کار کاملا پذیرفته شده یک کار کاملا به هدف خود رسیده یک کار کاملا ثمر بخش و تاثیر گزار و موفق شده یک کار کاملا مطابق استاندارهای معتبر تایید شده گفته میشود .

به این دلیل جمله فوق نشان میدهد عیسی مسیح هویتی الهی و متفاوت از دیگران داشت زیرا عیسی تنها شخصی در تاریخ الهیات است که توانست با اعتماد و اطمینان و دلایل قابل لمس بگوید " تمام شد " و قدرت صلیب او اینرا را در تمام طول تاریخ بعد از قیامش از مردگان ثابت کرد .

او ماموریت نجات بخشش را کاملا تمام کرد او رویاهای دلش را کاملا تمام کرد او سقوط و شکست شیطان را کاملا تمام کرد او کفاره گناهان را با قربانی جان خودش کاملا تمام کرد او تمام قول و وعده هایی که داده بود را کاملا تمام کرد او 400 نبوت عهد عتیق در مورد زندگی اش را کاملا تمام کرد

و امروز از روی صلیب به هر به بن بست رسیده ای . به هر مریضی . به هر اسیری . به هر سقوط کرده ای . به هر ناامید و به آخر رسیده ای و در نهایت به هر گناهکاری یکبار دیگر میگوید دوران انتظار تو برای معجزه رفع گرفتاری ها و مشکلات و خاتمه اسارتها و نگرانی هایت " تــمام شـــد " آمین


جلیل سپهر

Comentarios


bottom of page