top of page

یاد ها و یادبود ها


یادبودها مانند بخار روی شیشه پنجره ها از بین می روند ولی یــاد هـــا جـاودانه می مانند. سمبل ها جایگزین سمبلی دیگر می شوند، ولی یـاد ها هیچ جایگزینی ندارند و از بین رفتنی نیستند،

زیرا یـادها از ثمراتشان جان می گیرند، نه از سمبل یادبودهایشان.

شما با آنچه در موردتان می گویند ارزیابی نمی شوید. شما با تاثیری که بر دیگران گذاشته اید ارزیابی خواهید شد. بنابراین احترام، ارزش و شایستگی را تنها از خودتان بطلبید و تنها از ثمـر رفتارتان توقع داشته باشید. زیرا به حرف دیگران هیج شخص بدی خوب و هیچ شخص خوبی بد نمی‌شود.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page