top of page

یک تلنگر کوچک درباره ایام عمر
شخصی با اشتیاق فراوان لایه های پیاز را برمیداشت دور میانداخت تا زودتر به مغز آن برسد و در انتها دید هیچ مغزی وجود ندارد و متاسفانه پیاز را هم از دست داده است

زندگی " رسیدن به یک مقصد نیست " لطفا از سرعتتان بکاهید

زندگی " بودن در یک مقصد است " در بودنتان لحظه ها را مزه مزه کنید

مسیح نگفت : منتظر رفتن یکروزی به ملکوت خدا باشید

مسیح گفت : همین امروز ملکوت خدا را به زمین بیاورید و بگویید

ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد

ملکوت تو همین امروز بر زمین بیاید

اراده تو همین امروز چنانکه در گذشته و آینده در آسمان است بر زمین انجام شود . ( همین امروز - همین الان - در همین لحظه ) نه فردا

همه ما یک فرصتی برای زندگی بر زمین داریم و یک روزی به انتهای فرصتی که داریم میرسیم . آنوقت میبینیم

هیچ چیز جز رفتن

هیچکس جز مسئول کفن و دفن

هیچ جـا جز قبرستان منتظر ما نیست


آنوقت به مفهوم واقعی کلمه " تنها میشویم " حتی عزیزترین مان هم ما را ترک میکند . آنوقت میفهمیم تصویری که تا بحال از تنهایی داشتیم و برایش آه و ناله داشتیم فقط یک سوء تفاهم بوده


ماهیت زندگی مانند مغز پیاز در تمام لایه آن است نه در وسط و انتهای آن امروز یک لایه مهم از تمام لایه های باقی مانده زندگی من و تو ست


آرام زندگی کن مبادا صحنه های تزئئین شده الهی را نبینی و لحظه های تدارک دیده شده خدا را از دست بدهی . همین حالا لحظه ها را مزه مزه کن زیرا در انتهای زندگی چیز ارزشمندی که تو امروزت را بخاطرش قربانی کنی وجود ندارد . لایه های باقیمانده روزهای زندگی تان مبارک خدا باشد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page