top of page

۳ میلیون دلار جایزه


۳ میلیون دلار جایزه

وقتی "رونی میوزیک جونیور" در فوریه ۲۰۱۵ میلادی برنده ۳ میلیون دلار جایزه لاتاری شد، همه آنرا بخاطر طمع سود بیشتر در یک شبکه تولید مواد مخدر سرمایه گذاری کرد و یک شبه همه پولها را از دست داد .

حالا این مرد برنده 3 میلیون دلار لاتاری از سوی دادگاه ایالت جورجیا مجرم شناخته شده و به دلیل این سرمایه گذاری فاسد، نه تنها تمام پول خود را از دست داده، بلکه سالها باید در زندان بماند .

طمع از یک " حس زیاده خواهی کوچک " شروع میشود و به یک سیستم فلج کننده درک و شعور تبدیل شده و چشم انسان را به روی واقعیت بسته و او را بخواب میبرد و در نهایت طمع مانند مار بوآ طعمه خود را میبلعد .

باید مواظب " اولین حس زیاده خواهی " باشیم و در برابرش حد اکثر واکنش تدافعی خود را نشان بدهیم زیـرا :

طمع ریشه جمیع بدیهاست که اگر بیاید باعث میشود انواع دردها را در زندگی خود تجربه کنیم . اول تیموتائوس 3 : 10 .

اما درمان طمع چیست ؟ ایمان داشتن به ارزشهای الهی مانند وارد کردن آنتی بیوتیک ضد طمع به سیستم تفکر و احساسمان است تا بتوانیم در برابر هجوم ویروسهای طمع کارانه مقاومت کنیم . باید در برابر وسوسه طمع قدرت تصمیم گیری را از احساس مان بگیریم و بدست عقل و شعوری بسپاریم که به ارزشهای الهی ایمان دارد و به واقعیت های زندگی جوابگو میباشد .


جلیل سپهر

Комментарии


bottom of page