نسل مــرمت کننده خرابی ها

Updated: Oct 17, 2020نسل تو خـرابه های قدیمی شهرهایتان را دوباره بـنا خواهـد کرد و شما به نـسل مـرمـت کننده خرابی ها و تعمیرکننده کوچـه ها معروف خواهید شـد

اشعیاء ۵۸ : ۱۲

وقتی همه چیز را خـراب میبینیم بعنوان یک انسان طبیعتا خشمگین میشویم و مسببین آنـرا محکـوم میکنیم . بعضی احتمالا با خواندن مطلبی بر ضد عاملین خرابی ها دلشان خنک میشود وقتی هم که این مطلب را برای دیگران بفرستند و بگویند حتما انتشار دهید تا بدست مسئولین برسد حسابی احساس آرامش میکنند . انگار مسئولین بی خبرند و تنها دلیل خرابیها " بی خبری مسئولین " بوده و اگر بفهمند بلافاصله همه چیز اصلاح میشود ! عده ای هم شبها با فکر انتقام گرفتن از مسببین خرابی ها خود را از لحاظ فشارهای روحی وعصبی تخلیه میکنند و با خیالپردازی برای خودشان لالایی میگویند و یواش یواش خوابشان میبرد و این دقیقا همان چیزیست که عامیل اصلی خرابی ها از قربانیان خود انتظار دارند . اما طریق خــدا کاملا متفاوت است . خدا نمیخواهد ما درخـرابی ها قربانیان خشمگین و عصبی و ناامید بشویم و یا نسل تلخ شده و انتقام گیرنده باشیم بلکه میخواهــد " نــسل مـرمـت کننده خرابی ها " باشیم و فردا را برای نسلهای بعدی بنوعی بهتر و زیباتر از قبل بـنا کنیم تا آنها بر روی خرابه های ما بسر نبرند . امروز دعـــوت رسـمی خــدا از تک تک ما اینست که برای خـرابی مملکت مان - برای خرابی شهر مان - برای خرابی کلیساها یمان - برای خرابی خانواده هایمان و برای خرابی هرگونه روابـط و شـرایطی " نــسل مرمت کننده رخنه ها و تعمیر کننده کـوچه های ویــران شـده " باشیم .

جلیل سپهر