با طناب کسی به ته چاه نرو

Updated: Sep 27, 2020


بما گفته بودند به طناب هيچكس ته چاه نرو. من ميگم به طناب هيچكس به بالاى قله كوه هم نرو . چون كسانی كه از انداختنت به ته چاه خوشحال ميشن از انداختنت از روى قله كوه جشن میگیرن . خودت رویای خودت را زندگی کن تا هيچكس عامل شكست و پيروزی ات نباشد . اعتماد بنفس یعنی اینکه :

برای برداشتن هر قدم و هـر حرکت و هر حرفی محتاج اعتماد کردن به این و اون نباشی . دعا كن تا خـدا قدم هاى خودت را استوار سازد تا محتاج قدمهاى ديگران نباشي. كلام خدا ميگويد : وقتى دل تو در مـورد راه زندگي ات فكـر ميكند آنوقت خـدا قدمهايت را استوار ميسازد . امثال ١٦ : ٩ دعا كن خـدا استعدادها و قدمهايت را در زندگی وسعت بدهد تا براى نلغزيدن محتاج دستهای ديگران نباشى.كلام خـدا ميگويد : قدمهای خودم را در زير پاهايم وسعت دادى تا پاهايم نلغزيد . دوم سموئيل ٢٢ : ٣٧ خودت رویایت را زندگی كن زيرا عزيز ترين افراد هم مطابق فكر و روش و سليقه خودشان برايت اقــدام خواهند كرد . مبادا بعد از يك عمر تو بـمانی و آرزوهای سرکوب شده و روياهايى كه اهميت داده نشد .

مبادا یک روز تو بمانی و یک صندلی چرخدار در ته سالن سالمندان با عمری كه هرگزآنطور كه ميخواستي جلو نرفت.

افسوس خوردن یگی از بزرگترين درد ها و رنج آور ترین افکار اکـثر ساكنان خانه سالمندان است . بلند شو همین حالا قدمهایت را به هرطرفی که رویایش را داری وسعت بـده. در شعر در هنر درموسیقی در مطالعه در خدمت در سفر درعشق در خانواده در کار و در تمام ایده هایی که میخواهی یک روزی انجام بدهی . بلند شو همین حالا یک کاری بکن . بقول سعدی " میان بادیه رفتن به از نشستن باطل "


جليل سپهر