Love All, but Trust One

Updated: Nov 6, 2020بـه کــی اعتــماد کــنم ؟ محبت واقعی همه را باور می‌نماید و هر چیز را تحمل میکند . اول قرنتیان 13 : 7 ( ترجمه تفسیری میگوید کسیکه محبت دارد به همه اعتماد میکند) . ممکن است بعضی معنی ظاهری و بدون تحقیق این آیه را اینطورعنوان کنند: کسیکه ادعا میکند محبت دارد باید به همه افراد درهرشرایطی اعتماد کند و اگر به همه اعتماد نکند محبت خدا را ندارد !!!! . . آیا واقعا معنی این آیه همین است ؟ به این آیه دقت کنید: عیسی به کسانیکه در روز عید فصح در اورشلیم به او ایمان آوردند اعتماد نکرد. یوحنا 2 : 24 . . پس چـرا مسیح که اسطوره محبت است به بسیاری که به او ایمان آوردند اعتماد نکرد؟ حالا به آیه قبل ازآن نگاه کنید. یوحنا 2 : 23 میگوید : ساکنین اورشلیم چون معجزاتی که از مسیح صادر میگشت را دیدند به اسم او ایمان آوردند . . . به آنها اعتماد نکرد چون آنها نه به هویت مسیح بعنوان نجاتدهنده و خداوند بلکه به اسم یک معجزه گر که اعمال شگفت انگیز و متفاوتی انجام میدهد ایمان آورده بودند . . . در اعتماد کردن خیلی مواظب افراد دمــدمی مـزاج باشید اینگونه افراد دائما بدنبال چیزهای مهیج و روابط هیجان انگیز و چهره های متفاوت و دوستی های متنوع هستند و همه چیز خیلی زود دلشان را میزند بعبارتی با قانون" نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار" زندگی میکنند و به هیچ کسی هم رحم نمیکنند. . . اینگونه افراد قبل از ازدواج لیست نامحدودی از دوست دخترها و یا دوست پسرهایی که زیر پا له شان کرده و به دنبال دیگری رفتند اند دارند و مانند کارگردانان سینما و طراحان دنیای مـد و صاحبان کاباره ها دائما بدنبال چهره و مـدل جدیدتری میگردند . . . اینگونه افراد بعد از ازدواج دائما بدنبال تیپ و چهره متفاوت و قـد وهیکل و آرایش و نوع امکانات و سطح زندگی متفاوت و چمن سبز ترو مرغ همسایه ای که همیشه غازاست هستند . و خیلی زود از همه چیز خسته میشوند و دلشان را میزند . . . بیاد داشته باشید همه کسانیکه در روز عید فصح به مسیح معجزه گرایمان آوردند درست یکهفته بعد با دهـن کـف کرده و مشت گره کرده عـربـده کشیدند که مسیح را مصلوبش کنید . مسیح را مصلوبش کنید . . . اینگونه افراد نامطمئن ترین و بی وفا ترین و خطرناک ترین افرادی هستند که میتوانند بعنوان دوست و شریک زندگی و همکار و یا حتی طرفدار و هوادار شما در کنارتان باشند. . همه را محبت کنید چنانکه مسیح جانش را برای همه داد ولی تنها به کسانی اعتماد کنید که امتحان وفاداری شان را با موفقیت پس داده اند . لطفا با طناب افـراد نامطمئن و دمـدمی مزاج نـه بـه تــه چاه بروید و نـه بـه قلــه کوه . جلیل سپهر