تنهایی یک انتخاب ست

Updated: Sep 4, 2020درمان احساس تنهایی !!! اگر بخاطر رفع تنهایی میخواهید ازدواج کنید صادقانه میگویم احساس تنهایی با ازدواج اصلا برطرف نمیشود . با رفتن به جاهای شلوغ هم رفع نمیشود. با کار کردن در یک شرکت عظیم و رفتن به سفرهای زمینی و هوایی و دریایی با کشتی هایی که صدها نفر مسافر دارند هم از بین نمیرود .راست میگم برطرف نمیشود . میدانید چــرا ؟ چون احساس تنهایی صــدای یک اتفاق است نه خود آن اتفاق چون احساس تنهایی ثمره یک انتخاب درونی ست نه یک شرایط بیرونی . تنهایی انتخابی است که شاید براثر تجربه تلخ و ترس و ضربه ای که از مشارکت با دیگران خورده ایم بوجود آمده . دلیل تنهایی هر چه که هست حقیقتا انتخاب شخصی ماست . گاهی انسان انتخاب میکند به دیگران نزدیک نشود گاهی انتخاب میکند دیگر به کسی اعتماد نکند . انتخاب میکند در دوستی ها بیشتر جواب دهنده باشد تا سوال کننده انتخاب میکند که قدم اول رابطه ها را طرف مقابل بردارند نه او انتخاب میکند ساکت باشد و بگذارد سر صحبت را دیگران باز کنند انتخاب میکند دیگران نظرش را جلب کنند تا اینکه او نظر دیگران را جلب کند انتخاب میکند دوستی را از او در خواست کنند نه اینکه او از کسی درخواست کند انتخاب میکند ریسک نکند تا اگر اشتباهی در رابطه داشتن رخ داد مقصر او نباشد و در نهایت انتخاب کرده که به مشکل پوشیدن کفشهای خودش مشکلات پوشیدن کفشهای دیگران را اضافه نکند. بنوعی میگوید مشکل تحمل کردن خودم برایم کافی است دیگر نیازی به مشکلات تحمل کردن دیگران ندارم . بله درست متوجه شدید " احساس تنهایی یک انتخاب شخصی است " بنابراین هر وقت ازاحساس تنهایی رنج بردید کافیست " انتخاب تان راعوض کنید "

بله به همین سادگی انتخابتان را عوض کنید . فرمان رابطه ها را خودتان بدست بگیرید و بگویید " من شخص مناسب و لایق و شایسته رابطه داشتن با خودم را انتخاب میکنم " نه اینکه منتظر میمانم تا یک روزی دیگران لطف کنند مرا " بعنوان شخص شایسته رابطه با خودشان " انتخاب کنند . رابطه سالم در ازدواج خوشبخت یعنی در انتخاب همسر " یافت کننده باشید نه یافت شـونـده " .

آرزومند و دعاگوی رابطه های سالم و ازدواجهای موفق تان .

جلیل سپهر