به یکنفر فکر کن

Updated: Dec 10, 2021

گاهی لازمه بی خیال آدما بشی کارای خونه رو کنار بذاری آشپزخونه و ظـرفا رو بحال خودش رها کنی چاییت رو بیاری بنشینی کنار پنجره و بذاری دست نوازشگر باد صورتت رو نوازش بده و داغی چای رو با فوت کردن توی نعلبکی سردش کنی که دهنت نسوزه و آروم آروم به یکنفر فکر کنی. گاهی لازمه همه آدما و هپی فیس و لایک و قلب های دنیای مجازی رو فراموش کنی قهوه ت رو بیاری توی بالکنی بایستی و خیلی آهسته به یکنفر فکرکنی. راستش همه مون باید یه وقتای خلوتی داشته باشیم و به اون یکنفر فکر کنیم . ببینیم داره چکار میکنه با زندگیش ؟ بفهمیمش . حالشـو بپرسیم روحیه اش رو درک کنیم ببینیم موهاش چه رنگیه الان؟ نبض غم و شـادی هاشو بگیریم ببینیم توی چه قسمت هایی احساسش کوبیده شده ؟ وضع پوست و طپش قلب و طرز نفس کشیدناش چجوریه ؟ یخورده خاطره هاشو فشار بدیم ببینیم کجاهاش آخ میگه ؟ بعد با مهربونی بهش بگیم : هـی نگران نباش مسیح و من همیشه کنارتیم . هرکی رو از دست بدی . توی هر شرایطی بیفتی. هرکی طـرد و ترکت کنه ما رو داری . همیشه روی منو مسیح حساب کن . و بعد نفس عمیق بکش بگو دوسش داری. براش شکرگزاری کن. وقتی آروم شدی برو جلوی آینه و اونی که داشتی بهش فکر میکردی رو ببین و عاشـقانه بهش چشمک بزن و بگو " زیاد سخت نگیر زندگی یـه طنـز خنده داره باید باهاش کنار بیای و بهش بخندی"

جلیل سپهر