Sour Fruitدرختها تقریبا شکوفه هایشان را از دست داده اند و ما شاهد میوه های نارس و ترش و تلخ بر روی شاخه ها هستیم که بزودی به میوهای کامل و شیرین تبدیل خواهند شد . . در مورد زندگی هم همینطورست نگران از دست دادن شکوفه های دوران کودکی نباشید و توقع نداشته باشید همان تصویرهای کودکی به همان شکل قبلی باقی بمانند بلکه توقع داشته باشید با گذشت زمان شکوفه های دوران کودکی حتما تبدیل به میوه های بزرگسالی شوند درغیر اینصور یک جای کار خراب است . . از ترش بودن میوه شرایط امروزهم ناامید نباشید و نگویید: کــو آنهمه شادیهای دوران کودکی؟ زیرا میوه های ترش در زیر تابش خورشید به میوه های شیرین تبدیل خواهند شد . وظیفه امروز ما ماندن در حضور آفتاب عدالت عیسی مسیح و سیراب شدن ازآب حیات فیض خداست و اینکه با پرستش و مشارکت سالم و خواندن کلام خدا خودمان و ثمرات زندگی مان را از آفات و حشرات نابود کننده محافظت کنیم . و مابقی را با امیدواری به طبیعت رشـد دهنده دستهای خداییکه باغبان باغ بهشت است بسپاریم . جلیل سپهر