Your Four-Part Planشطرنج باز جوانی بنام کارلسن در شب تولد ۲۶ سالگی اش، با بیرون آمدن از کیش و مات 3 بر 1 از کاریاکین برد و بهترین هدیه را گرفت و برای چندمین بار قهرمان جهانی شطرنج شد و از جایزه یک میلیون و یکصد هزار دلاری، ۶۶۰ هزار دلار را به خاطر پیروزی به خانه برد. هرگز نگران کیش و مات نخواهید بود اگر حساب شده و با دقت بازی کنید . . در بازی شطرج افراد برای حرکت دادن یک مهره چهار حرکت فکری انجام میدهند . . اول - رویای پیروز شدن را در خود میپرورانند دوم - شناخت کاملی از تمام صحنه و مهره ها دارند سوم - دائما با تجربیات خود و دیگران مشورت میکنند چهارم - با طرح خاص و با تفکر مهره ها را حرکت میدهند . زندگی ما نیز مانند بازی شطرنج نیاز به تفکر صحیح و محاسبه دقیق دارد و خدا برای پیروزمندانه زیستن این چهار کلید را در کلامش توصیه میکند به آنها دقت کنید :

کلید اول - داشتن رویای الهی است جایی که رؤیا نیست قوم گردنکش می‌شوند . امثال 29 : 18 . . کلید دوم - داشتن معرفت الهی است هوشع 4 : 6. قوم من از عدم معرفت ( شناخت ) هلاک شده‌اند

. کلید سوم – داشتن مشورت الهی است از عدم مشورت، تدبیرها باطل می‌شود. امثال 15 : 22 . . کلید چهارم - داشتن طرح و تدبیر است . امثال 11 : 14 جایی که تدبیر نیست مردم می‌افتند . هرگز بدون رویـا - بدون شناخت - بدون مشورت - و بدون طرح و محاسبه هیچ تصمیمی نگیرید هیچ حرفی نزنید و هیچ حرکتی نکنید . شـریر حریف نامردیست و منتظر حرکت اشتباه شماست زیرا میداند بدون خطای شما نمیتواند بر شما پیروز شود. یکشنبه مبارک و پیروزمندی داشته باشید - جلیل سپهر