top of page

Heading 1

سخن ویژه روز 

Capturegood2.PNG

فرا رسیدن ماه مارس بر شما مبارک باد

ماه مارس، ماه جالبی است چون برف ها آب می شوند و قطره قطره به زمین می ریزند. همان طور که پاییز برگ ها را به زمین انداخت، همچنان در این مـاه نیز برف و یخ ها به زمین ریخته می‌شود، و صدای چکه چکه کردن قطرات یخ هایی که آب شده، به آرامی در گوش زمستان می گویند: “بهتر است خودت محترمانه بساط سرمایت را جمع کنی و بروی زیرا بهار در راه است و در تابش خورشید چه بخواهی چه نخواهی چه مقاومت کنی چه تسلیم شوی در نهایت محو خواهی شد.

” دعا می کنم در این ماه، یخ روابط، و برف کدورت هایتان با تابش نور عالم، عیسی مسیح آب شود و طراوت بهار را قبل از تغییرات بیرونی در درون خود تجربه کنید و شکوفه امید و رویاهایتان شکوفا شود

جلیل سپهر 


 

 

bottom of page