کوچه خاطره ها 

IMG_2678.JPG
باغ شارون کرج با کشیش حسین سودمند.سال ۱۹۸۱ 
Capture.PNG
اولین روزی که بعد از فهمیدن شهادت کشیش حسین سودمند بهمراه خانواده اش به محل  دفن ایشان رفتیم  سال۱۹۹۰میلادی
صبحانه در  باغ شارون کرج.PNG
 کنفرانس جوانان - باغ شارون کرج تابستان سال  ۱۹۸۱ میلادی