top of page

آنچه بکارید همان را درو میکنید


آنچه بکارید همان را درو میکنید غلاطیان ۶ : ۷

واقعی ترین حقیقت زندگی این است که اعمال امروز ما، مقصد فـردایمان را می سازد. مثلا، اگر من امروز از مرکز امریکا بطرف شرق امریکا رانندگی کنم طبیعتا فردا به لس آنجلس نخواهم رسید. هرچند که در آرزویش باشم، و حـرفهای مثبت و با احساسی در موردش بزنم . هرچند که با ایمان برای مقصددعا کنم، روزه بگیرم و سرود پرستشی بخوانم. هرچند که همه مقدسین، رسولان، و انبیاء شبانه روز بـرایم شفاعت کنند. هرچند که از فرماندار کالیفرنیا دعوتنامه رسمی داشته باشم و منتظرم باشد. هرچند که پسر شهردار لس آنجلس باشم و یا نوه رئیس دانشگاه استنفورد . هرچند که دست اندرکاران هالیووود و رسانه ها یک شـبه مرا معروف کنند.

بدون شک مادامی که بطرف شرق می روم، هر لحظه از لس آنجلس دورتر و به نیویورک نزدیکتر می شوم، و فردا بجای سواحل اقیانوس آرام سر از رودخانه هادسن نیویورک در خواهم آورد.

این حقیقت هیچ ربطی به جنسیت، ملیت، مقام و نژاد، مذهب . رنگ و زبان، سواد و ثروت، و سلیقه و مدل ماشین و مارک لباس من و شما ندارد.

قانون "آنچه بکاریم همان را درو می‌کنیم" یک قانون ثابت الهی است و با سفارشنامه اولیا، و شفاعت اوصیا و باور اکثریت مردم . رابطه خانوادگی با قدیسین، کلمات انشاله و اگر و اما، نـذر و صدقه، و خیرات تغییر نمی کند.

بدون شک همه ما فــردا به مقصدی می رسیم که امروز در جهتش قـدم برمی داریم و فرزندانمان نیز در زیر سایه همان درختی خواهند نشست که ما امروز نهالـش را می کاریم.

اگر امروز با هویت، شخصیت، اخلاق و روش های جهنمی زندگی می کنیم، به یقین مقصد فردایمان بهشت نخواهد بود. عیسی مسیح نیامد که در مورد بهشت صحبت کند. او آمد تا بهشتی زیستن را بما بیاموزد . او فرمان داد در دعا بگوییم: “قلمرو ملکوت خدا همین امروز در لحظه به لحظه زندگی من بیاید و همین امروز اراده خدا در زندگی من انجام شود.”

امید رسیدن به بهشت بعد از یک عمر جهنمی زیستن، امیدی واهی است. وعده بهشت فردا از زبان کسیکه امروزت را جهنم میسازد فریب بزرگ است . زیرا بهشت مقصد کسانی است که درمسیر بهشتی زیستن حرکت می‌کنند.

مسیح گفت بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گرانباران من بشما آرامی میدهم . متی ۱۱ : ۲۸ .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page