top of page

آیا خدای محبت دیکتاتور ها را آفریده است ؟


آیا خدای محبت دیکتاتور ها را آفریده است ؟


حقیقت اینست که خدا هرگز هیچ دیکتاتوری را نیافریده است .

کلام خدا میگوید : " خدا آدمی را راست آفرید، اما ایشان مخترعات بسیار طلبیدند " (جامعه ۷: ۲۹)


سال ها در مورد این سئوال رنج می بردم که چرا خدای محبت دیکتاتور ها را آفریده ؟ تا روزی که فهمیدم خیلی چیزها هست که خدا نیافریده، اما وجود دارند زیرا انسانها خودشان آنها را بوجود آورده اند.


بطور مثال حیوانی به اسم قاطر را خدا هرگز خلق نکرده ولی انسان از رابطه الاغ نر و اسب ماده آن را تولید کرده است. یا « لایگر » حیوان عظیمی ست که خدا نیافریده بلکه انسانها او را از رابطه بین شیر ماده و ببر نر بوجود آورده اند که اگر چه هیبت عظیمی دارد ولی بینهایت ضعیف است . انسانها حتی از رابطه دو سگ نر و ماده از دو نژاد مختلف سگهای جدیدی بوجود آورده اند که اصلا خدا نیافریده .


همچنین دیکتاتور و جنایتکاران را خدا نیافریده بلکه این موجودات انسان نما ، مخلوق دست خود انسانها هستند . دیکتاتور ها محصول تضاد بین طرز تفکر و نوع عملکرد ملت هایی هستند که بخاطر زنده بودن و حفظ منافع شخصی شان هرگونه خفت و خاری را تحمل می کنند و اجازه میدهند که در برابر منافع شان هرگونه تحقیری در حق شان انجام شود .


در حقیقت ملتی که بخاطر ظلم و نابرابری اجتماعی از دولتش بیزارست ولی در ظاهر خود را راضی و موافق نشان میدهد و بدتر از آن در چایلوسی و خوش رقصی نسبت به قدرت حاکم از دیگران سبقت میگیرد خالق حقیقی و آفریننده اصلی دیکتاتور ست .


بعبارتی دیکتاتور نه اراده و نه نقشه و نه خلقت خداست بلکه دیکتاتور طفل سر راهی و ناخواسته رابطه نامشروع بین منفعت طلبی انسانها با سکوت و تحمل حقارت آمیز و خفت بار شان ست .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page