top of page

احسان های خدا کلید رابطه هاستعادلان نزد من خواهند آمد زيرا تو ای خداوند بمن احسان نموده اى

( مزمور١٤٢: ٧ )

داود در تلخ ترین و تنهاترین روزهای زندگی اش که از ترس شائول پادشاه . بی وفایی همکاران . ناجوانمردی هموطنان و بی اعتمادی به اطرافیانش از خانه و کاشانه آواره شده و به غاری پناه برده بود در مزمور 142 گفت :

درست است که امروز ناله و تنگی دارم ( آیه 2 ).

درست است که امروز تله برایم گسترده اند ( آیه 3)

درست است که امروز کسی مرا نمیشناسد ( آیه 4 )

درست است که امروز هیچ سر پناهی ندارم ( آیه 4 )

درست است که امروز کسی بفکر جان من نیست ( آیه 4 )

اما روزی بدون شک بخاطر نيكويیهایی كه خدا بمن کرده است آدمهای خوب و خير خواه و عادل نزد من خواهند آمد و این اتفاق برایش افتاد

او در حین آوارگی و پناهندگی توانست

با نابغه ترین هنرمندان سنگتراش و نجار و زرگر و معماران زمانش آشنا شود

توانست تمام هزینه هنگفت ساخت یک معبد عظیم را فراهم کند

توانست لشکر توانمند و جنگ آزموده و وفاداری را دور خود جمع کند

توانست افراد فرهیخته و آینده نگر قوم یساکار را بطرف خود جذب کند

امروز هم نيكويي های خدا در زندگی شما كليد اصلي جذب افراد مثبت بطرف شماست. بنابرین برکاتتان را حقیر نشمارید و با اعتماد بنفس احسانهای خدا را در زندگی تان بیاد آورید

آنها را ارزشمند بدانید و خدارا بخاطر تمام احسانهايی که در حق شما کرده صمیمانه شكرگزاری کنید . آنگاه معجزه جـذب شدن افراد مثبت و خیر اندیـش را بيشتر از هر وقت دیگر در زندگی تان تجربه خواهید کرد 

تنها کافیست که بوسیله ایمان به خدای رهاننده از زندان افکار منفی و سطحی نگری و نتیجه گیریهای زود رس و تصمیمات مقطعی آزاد شوید . در این صورت است که هر آینه نیکویی و رحمت خدا در تمام ایام عمرتان در پی شما خواهد بود .

( مزمور 23 : 6 )

جلیل سپهر


コメント


bottom of page