top of page

اعانت من از جانب خداوند است


اعانت من از جانب خداوند است، که آسمان و زمین را آفرید. مزمور ۱۲۱ : ۲

امروز سوم نوامبر ۲۰۲۰ به عنوان یکی از هیجان انگیزترین روز های انتخاباتی تاریخ آمریکا به شمار میآید . زیرا بیشتر از مردم آمریکا میلیونها نفر در سراسر دنیا خصوصا دولت هایی که وجهه خوب جهانی و پایگاه مردمی داخلی ندارند به نتیجه این انتخابات چشم دوخته اند و بیشتراز شرط بندان مسابقات فوتبال و قمار بازان لاتاری های لاس و گاس لحظات نفس گیری را میگذرانند . البته روی سخن من با ایشان نیست زیرا هرکدام دلایل منفعت طلبانه خود را دارند و کوچکترین فکری در مورد حفظ احترام و رعایت حقوق انسانها ندارند .

بلکه روی سخنم با شما دوست عزیز است . نگذارید نتیجه انتخابات روی محبت شما در روابط تان با دیگران و روی ایمان تان به فیض خدا و روی امیدتان به فردایی روشن و مبارک در جلال مسیح تاثیر منفی بگذارد. لطفا به کسانی که موافق انتخاب شما رای نداده اند احترام بگذارید .آنها هم به اندازه شما حق انتخاب بدون سرزنش شدن دارند .

کلام خدا میگوید در تاریخ هم فرعون های خوب و هم فرعون های بد به صحنه آمده . ولی در هر دو صورت اعانت و آزادی و برکت قوم از جانب خدا آمده است نه از جانب افراد .

البته که انتخاب اشخاص مناسب و نامناسب خیلی مهم است و بر روی ساختار اجتماعی ملت ها تاثیر بسزایی میگذارد ولی به این معنی نیست که اگر فرد نالایقی انتخاب شد خدا سورپرایز شود و بگوید : آه خیلی بد شد متاسفانه با انتخاب این شخص نامناسب من تا چهار سال دیگرهیچ کاری نمیتونم بکنم .صد البته که اینطورنیست


بنابراین با انتخاب شدن کسی که شما رای داده اید منتظربهشت برین نباشید و با انتخاب شدن رقیب آن منتظر فرا رسیدن جهنم نباشید. بلکه با حفظ احترام به حقوق دیگران درانتخابشان به زندگی ساده و بدون مرده باد و زنده باد گفتن های غیر ضروری تان ادامه دهید . زیرا اعانت من و شما در هر صورتی از جانب خداوند است . آمین جلیل سپهر

Comments


bottom of page