top of page

انعطاف داشته باش


گاهی باید کوتاه بیایی

گاهی باید عقب نشینی کنی

گاهی باید سلیقه ات را کنار بگذاری

گاهی باید روش رفتارت را عوض کنی

گاهی باید مسیر فکری ات را تغییر دهی

تا دیگران هم بتوانند در کنارت فرصت زندگی کردن داشته باشند. و گرنه جاده زندگی بدون رعایت حقوق دیگران جاده ای تنها و یکنواخت و خسته کننده و خشک و بی روح خواهد شد

دوست عزیز

انعطاف داشته باش وگرنه شکسته خواهی شد. زیرا انعطاف رمز نشکستن ست. داستان یکی بود یکی نبود یک فریب خودخواهانه است . بگذار دیگران هم در کنارت زندگی کنند. رشـد آنها باعث طراوت و لطافت و شادابی ات خواهد شد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page