top of page

بهاری که باید از درون آغاز شود
عده ای نرسیدن به آرزوهایشان را مصیبت می دانند. ولی مصیبت آنجاست که به مقام وشهرت و ثروت برسی ولی جنبه و ظرفیتش را نداشته باشی و مثل افراد نوکیسه تازه به دوران رسیده خودت را گم کنی و تا شلوارت دوتا شد آدمها را کنار بزنی و دنبال آدم نماهایی باشی که مانند مگس به دور شیرینی زرق و برق موقتی زندگی ات میگردند

شکست واقعی اینست که

وقتی به قله موفقیت و پیروزی برسی به دره سقوط اخلاقی بیفتی

وقتی به مقام و ثروتی برسی ارزشهای انسانی ات را از دست بدهی

وقتی به شهرت و محبوبیت برسی مغرور شده خدا را هم به خدایی نپذیری

خیلی از ورزشکاران.هنرپیشگان و خوانندگان وقتی به ثروت و شهرت رسیدند سر از مواد مخدر و قمار و الکل در آورند. خیلی از سیاستمداران . نظامیان . مدیران . مربیان و حتی بعضی از خادمین کلیسا نتوانستند وقتی به موفقیت رسیدند خودشان را کنترل کنند و ناگهان چهره و شخصیت و اخلاق شان عوض شد چون ظرفیت و جنبه موفقیت را نداشتند


عیسی مسیح در مورد داشتن جنبه و ظرفیت گفت

هیچکس شراب نو را در مشک کهنه نمی ریزد چونکه شراب نو مشک کهنه را پاره میکند و خودش ریخته و مشک تباه می گردد بلکه شراب نو را باید در مشک نو ریخت

( لوقا 5 : 37 و 38 )

زیرا شراب نـو جوش می آورد و اگرمشک وسیع نشود می ترکد چون مشک کهنه دیگر جا باز نمی کند و ظرفیت تحمل رشـد شــراب را ندارد و نمی تواند خودش را با شرایط جدید شراب هماهنگ کند . بعبارتی مشک کهنه جنبه و ظرفیت شراب نو را ندارد

درمان اینست که مشک انسانیت کهنه خود را بوسیله ایمان به عیسی مسیح به خلقتی تازه و انسانیتی جدید و مشک نو تبدیل کنیم که جنبه و ظرفیت تحمل رشد شراب موفقیت هایمان را داشته باشد. کلام خدا می گوید

پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه ای ست چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است. ( دوم قرنتیان 5 : 17 )

دلتان بهاری و لب تان خندان باد

جلیل سپهر


Comentarios


bottom of page