top of page

به ایفای چه نقشی دعوت شده ای ؟مسيح در يكشب آرام به شاگردانش گفت سوار قايق تان شويد و قبل از من بطرف ديگر دريا برويد .

(مرقس ٦ : ٤٥ تا ٥٢)


آنها در وسط دریا به طوفان سختي برخوردند و گرفتار موجهای خروشان و شرایط ناآرام شده و از ترس با ناامیدی فرياد میكشيدند و ميگريستند . مشكل آنها چه بود؟

آیا مشكل طوفان و موجها بود ؟

آیا مشكل نبودن عيسي در قايق بود ؟

آیا مشكل در وسط دریا بودن بود ؟

آیا مشكل كوچك بودن قايق بود ؟

نه مشكل اصلی هيچكدام از اينها نبود .

مشكل آنها اين بود كه منظور دعوت عيسي مسيح را بخوبی نفهمیده بودند و هدف او را درك نمیکردند و در ذهن شان اقتدار مسیح را محدود به روزهای آفتابی و دشت های سر سبز و دریای های آرام و نسیم ملایم میدانستند .

مسيح از آنها دعوت کرده بود : قبل از من "بطرف ديگر دريا برويد " زیرا با آنها در آنطرف دریا قرار ملاقات داشت .صد البته که باید زنده و سالم به مقصد میرسیدند تا بتوانند با او ملاقات کنند .

مسيح نگفت :

برويد و در وسط درياي طوفاني کشتی تان درهم بشکند خودتان هم غرق شويد و موجها جسد باد كرده تان را چند روز ديگر به ساحل برسانند!!!

خیلی از ما انسانها نمیدانیم دقیقا برای ایفای چه نقشی به صحنه زندگی آمده ایم و خدا چه دعوت خاصی از ما کرده و هدف از زندگی ما چیست ؟

و مانند خیام میگوییم :

از آمدنم نبود گردون را سود

وز رفتن من جلال و جاهش نفزود

وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود

کین آمدن و رفتن من بهر چه بود ؟


در طوفانهاي زندگي لازمست يكبار ديگر دقيق تر به دعوت مسيح در مورد زندگي مان توجه كنيم و آنرا همانطور كه منظور نظر او بود درك كرده و به آن اعتماد كنيم تا بتوانيم بر ترس و اضطراب و ناامیدی هايمان غالب بياييم .

وقتی دعوت شده ایم که در آنطرف دریای طوفانی با او ملاقات کنیم حتما با او ملاقات خواهیم کرد. حتی اگر لازم باشد عیسی جلسه دعا با پدر آسمانی را لغو کند و بر روی امواج خروشان زندگی مان بایستد او اینکار را خواهد کرد.

دریای زندگی ما حتما موجهای خروشان دارد. حتما خطر برخورد به صخره ها دارد. حتما احتمال درهم شکسته شدن کشتی دارد. حتما به شرایط مایوس کننده و آدمهای نامناسب و بد طینت برخورد خواهیم کرد.

ولی دعوت خدا هلاکت من و شما نیست . مسیح فرمود: من آمده ام تا شما زندگی را بیشتر از حـد تصور تان تجربه کنید. ( یوحنا 10 : 10 ) لطفا همین امروز یکبار دیگر به دعوتتان و مهمتر از آن به دعوت کننده تان توجه کنید .

جليل سپهر

Comments


bottom of page