top of page

بگذار افکار و باورهایت پوست بیندازدبه تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید 

( رومیان 12 : 2 )

مهمترین انتظارما از زندگی اینست که ثمره آن موافق آرزوی دل مان باشد

ولی آیا فقط آرزو کردن و انتظار کشیدن کافی ست ؟

البته که خیر

زندگی تابع قانون داده و ستاده است 

آنچه به آن بدهیم همان را تحویل مان میدهد

زندگی پژواک افکار و باورهای ماست

تبدیل شرایط زندگی نیازبه فکر و باور تازه دارد

بنابرین

بگذاریم افکارمان مانند تنه درختان همواره پوست بیندازد

تا فرصتی و جایی برای فکرهای جدید داشـته باشیم

بگذاریم خاطرات کهنه همانند برگهای پاییزی بریزد

تا جوانه های خاطرات تازه بهاری بتوانند به انداره کافی رشد کنند

بگذاریم ایمان مان مانند شاخه درختان با سیل و طوفانها دست و پنجه نـرم کند

تا قـویتر و کاملتر و پـربـارتـر گردد

درنهایت

باید همانند باغـبـان ازدرخت امیدمان انتظارمیـوه داشته باشیم

و خود را فقط به سایه زیبای ادعـا کردنهایمان قـانع نسازیم

آنوقت است که بخاطر فکر تازه ای که درمسیح یافتیم صورت مسئله زندگی مان تبدیل میشود و چون صورت مسئله تبدیل شد جواب مسئله نیز تغییر خواهد کرد 

آنگاه تبدیل شرایط بیرونی و تولد تازه درونی را تجربه خواهیم کرد

دوست عزیز

" بگذار افکار و باورهایت "

مانند درختان پوست بیندازد 

یقینا با افکار و باورهایی که تابحال موفق نشدی

بعد از این هم موفق نخواهی شد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page