top of page

بی هم اما مشترک درکار دل


وقتی دل دو نفر در مورد کاری یا هدفی یا طرحی مشترک با هم به نتیجه برسند آنوقت دوری راه - ندیدن یکدیگر - تفاوت رنگ و نژاد و ملیت و طبقه اجتماعی قادر به جلوگیری از دوستی و اتحاد و همکاری آنها نیست حتی اگر یکدیگر را نبینند .


خیلی ها کنار هم اند ولی تا بینهایت از هم دور و با هم بیگانه اند زیرا هیج علاقه ای به علایق یکدیگر ندارند . ایجاد تفاهم و یکدلی نیازمند باور و ایمان و علاقه مشترک بین دو نفرست و تا علاقه مشترک نباشد هیچ اتحادی صورت نمیگیرد .

برای اینکه باکسی متحد شوید ابتدا باید علاقمند به علایقش شوید . زیرا ابتدایی ترین قدم ایجاد رابطه لذت بخش داشتن علاقه مشترک است .

عیسی مسیح دیوار جدایی بین انسان و خدا را زمانی برداشت که با قربانی کردن جان خود بر روی صلیب اجرای شریعت خدا و رفع نیاز انسان را بعنوان یک طرح مشترک بطور هم زمان ارائه داد .

مزد گناه طبق شریعت خدا مرگ بود و مسیح این مزد را پرداخت کرد نیاز انسان فیض نجاتبخش از گناه بود و او اینرا در صلیب مهیا کرد

امروز هرچند خدا را با چشم جسمانی نمیبینیم ولی بخاطر فیض نجاتبخش مسیح که علاقه مشترک ما و خداست قادریم در وقت ضرورت به تخت رحمت خدا نزدیک شویم و از حضورش بهره مندشده لذت ببریم . صلیب تنها نقطه تفاهم بین ما و خداست . این بزرگترین دلیل افتخار ما به صلیب عیسی مسیح است .

جلیل سپهر

コメント


bottom of page