top of page

تسلیت به بازماندگانبا اندوه فراون مصیبت وارده را به همه بازماندگان قربانیان زلزله خوی - ترکیه و سوریه تسلیت عرض میکنم . خداوند به دل داغدیده این عزیزان دردمند صبرو تسلی عطا کند. همچنین برای حفاظت جان امدادگران عزیز و با وجدان دعا میکنم که دراین خدمت انسانی بتوانند موفق به نجات دادن همه عزیزانیکه زیر آوارمانده اند بشوند. بنام مسیح آمین

جلیل سپهر

Comments


bottom of page