top of page

تغییر یک وضعیت بی حرکتعیسی به شخصیکه 38 سال در رختخواب به امید شفا بود گفت : برخیز رختخوابت را جمع کن و روانه شو . ( یوحنا 5 : 7 )

این تمام چیزیست که برای تغییر یک وضعیت بی حرکت لازم داری. برخیز رختخواب عادت ها و باور های بی ثمرت را که ترا به این روزگار انداخته جمع کن . همین و بس .

هیچ راه دیگری نیست . نه در آسمان . نه در زمین . نه در مذاهب . نه در مکاتب . نه در روشهای سیاستمداران و نه در وعده وعده دهندگان . منتظر هیچکس نباش .

مانع تو هستی . تو به قالب هاییکه برایت ساخته اند عادت کرده ای تو عادتهایت را پذیرفته ای . تو در قالب هایت شکل گرفته ای تو در رابطه هایت شرطی شده ای تو خودت را بیرحمانه انکار کرده ای تو خودت رویاهایت را سانسور کرده ای تو خودت اسیر باورهای خودت شده ای

میان عاشق و معشوق هیچ حائـل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ )

تو باید برخیزی . تو باید قالب ها را بشکنی . همین حالا برخیز رختخواب گله و شکایت و ناله و آه و افسوست را جمع کن.

برای برخاستن منتظر شفا نباش . مسیح به شخص مریض در حین ناتوانی گفت برخیز رختخوابت را جمع کن نه به شخص شفا یافته . شفای تغییر درحین برخواستن تو اتفاق میافتد نه درحین اشک و آه و ناله . تنها نیازت اراده .ایمان و اطاعت کردن است .

آنوقت معجزه ای را خواهی دید که تا بحال ندیده ای . چنانکه آن شخص راه رفتن را برای اولین بار بعد از سی و هشت سال تجربه کرد .


دوست عزیز : تمام روزهای خوب مانند مهره های بی حرکت دومینو پیش روی تو ایستاده اند . زمانی که تو مهره اول را به حرکت در بیاوری خواهی دید که بطور شگفت انگیزی مابقی مهره ها فرو خواهند ریخت . لطفا برخیز و رختخوابت را جمع کن .

جلیل سپهر

Commentaires


bottom of page