top of page

تو با منی اما من از خودم دورم


خورشید در روزهای زمستانی با همان حرات روزهای تابستانی میتابد . اما همه جا یخ میزند و ما برخلاف تابستان که از گرما داغ میشدیم در این روزها از سرما بخودمان میلرزیم . نه چون خورشید جایی رفته باشد بلکه زمین در منطقه زمستانی از خورشید دور شده است .


بیاد داشته باشید در روزهای سرد ناامیدی و افسردگی خدا همچنان با همان محبت و رحمت همیشگی اش میتابد و این ما هستیم که از او فاصله گرفته ایم . درمان اینست که در باور و توکل وافکارمان به او نزدیک شویم . آنگاه زمستان سرد احساس و افکارمان مان به تابستان گرم و دلپذیر تبدیل خواهد شد .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page