top of page

ثروت واقعی شمایید نه اموالتان


درغارت پاییزی گذران عمرتان، نگران رفتن برگ های خاطرات و این که چه چیزهایی از دست داده اید نباشید.

هرگز نگویید پاییز رسید و همه چیز تمام شد.

هرگز نگویید دیگر هیچی برایم باقی نمانده

هرگز نگویید بخاطر طوفان حوادث به آخر خط رسیدم ، زیرا ثروت شما، خودتان هستید، نه اموال و نه خاطراتتان. چنان که ثروت درخت، موجودیت اوست نه برگ‌هایش.

برای همه درختان درفصلی دیگر، زایش بهاری جواب گوی همه یغماگری های پاییز خواهد بود. همینطور جوانی از دست رفته شما در فصلی دیگر دوباره تازه شده و به شما برمیگردد.

می گویید چطور ممکن است جوانی از دست رفته دوباره برگردد؟

جواب این است که اگر اجازه بدهید خدا فصلی دیگر درشما شروع کند، آنوقت شما برای آن فصل جدید، تازه و جوان هستید.

تمام نیاز شما برای تازگی این است که بگذارید خدا فصل جدیدی درزندگی تان شروع کند. از دگرگونی و تغییر شرایط هرگز نهراسید . از فکر برگ های از دست رفته بیرون بیایید تا انگیزه، هیجان و اشتیاق تازه ای برای ورود به فصل دیگر داشته باشید و تا آمدن بهاری دیگر دوام بیاورید.


جلیل سپهر

Comments


bottom of page