top of page

جشن نوروز بر شما خجسته بادجشن نوروز بر شما خجسته باد

فرا رسیدن سال نو ایرانی این جشن نوروز باستانی که هویت نیاکانمان ست و سند اصالت ایرانی بودن مان میباشد را خدمت یکایک شما عزیزان و سایر هموطنان عزیزمان درهر کجای گیتی که هستید شادباش عرض میکنم

امیدوارم سال نو ایرانی سال تجربیات شیرین و رفاه و امنیت و صلح و سلامتی و رشد و ترقی برای ایران و ایرانی باشد

ایوب بعد از سالها صبر و تحمل شرایط سخت میگوید : برای درختی که بریده شده امید وجود دارد که دوباره خواهد رویید . اگر چه ریشه اش در زمین کهنه شود و تنه آن به خاک بیفتد لیکن دوباره از بوی آب ریشه و جوانه میزند و مثل " نهــال نـــو " شاخه ها میآورد

( ایوب 14 : 7 تا 9)

دعا میکنم تا در سال جدید از بوی آب حیات مسیح ریشه و جوانه بیشتری بزنید و سال نو به نهال نو تبدیل شده و شاخه های فراوان بیاورید. همچنین دعا میکنم سطح رویاهایتان مرتفع تر . حدود عمل کردنتان وسیع تر. ریشه باورهایتان عمیق تر و دایره دوستی هایتان گسترده ترگردد . تا سرتان بلند و دستتان پر و لب تان خندان و دلتان شاد باشد

هر روز تان نوروز و نوروزتان پیروز

جلیل سپهر


Comments


bottom of page