top of page

حرفهایی که نباید دیگران بدانند را نباید گفت
بعضی‌ها می‌گویند به هرکس اعتماد کردم و حرف‌های خصوصی دلم را گفتم بلا دیدم، طرف صاف رفت حرف‌های منو گذاشت کف دست همه آشنا و غریبه، آبرو برای من نگذاشت.

خوب اگر حرف‌هایی دارید که نمی‌خواهید همه مردم آنرا بشنوند آنها را به هیچکس نگویید. به هیچکس حتی به نزدیکترین و عزیزترین افراد زندگی‌تان. چــرا ؟ به پنج دلیل عمده.


۱- چون همانطور که شما یک‌ نفر قابل اعتماد دارید همه افراد هم یکنفر قابل اعتماد دارند که آنچه می‌دانند را حتما با او در میان می‌گذارند و مثل شما می‌گویند: به هیچکس نگو.


۲- چون همه انسان‌ها امکان اشتباه و خطا کردن دارند و در شرایط خاصی خیلی از حرف‌های خصوصی خودشان را که نمی‌خواستند به کسی بگویند بطور تصادفی از دهانشان بیرون پـریـده چه برسـد به حرف‌های خصوصی شما .


۳- چون انسان‌ها با شرایط متفاوت قابل تغییر هستند و شرایط هم همیشه یکنواخت نیست بلکه تغییر می‌کند. چه بسا موافقین امروز شما مخالفین فردای شما باشد.


۴- چون خیلی ها بخاطر محبت و خیرخواهی حتی از روی خلوص نیت و اینکه می‌خواهند بشما کمک کنند لازم می‌بینند حرفهای شما را با دیگران در میان بگذارند.


۵- چون بعضی ها درخواب بدون اینکه اختیار و کنترلی روی حرف‌هایشان داشته باشند ناخواسته و ناخودآگاه تا دلت بخواهد حرف می‌زنند چه زن و چه مرد.


دوست عزیز حرف‌هایی‌که نمی‌خواهید دیگران بشنوند مانند گروه خونی تان مهم است، آنرا به هر کسی تزریق نکنید. چون قلبی ‌که با گروه خونی شما همخوانی نداشته باشد آنرا حتماً پس می‌زند و گرنه خفه می‌شود .


تنها کسی که صحبت‌های شما را با صبوری، احترام و دقت می‌شنود و شما را قضاوت نمی‌کند و درحین شنیدن وسط حرفتان نمی پرد و یـا بدنبال جواب دادن نمی‌گردد و آنها را بعد از شنیدن وارد پرونده مخفی‌اش نمی‌کند و به دیگران نمیگوید بلکه به قعر دریای فراموشی انداخته و مـحو می‌کند، خــداست. در مورد حرف‌های خصوصی دلتان تنها به او اعتماد کنید.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page