top of page

درمان احساس تنهایی
اگر بخاطر رفع تنهایی میخواهید ازدواج کنید . باور کنید احساس تنهایی با ازدواج برطرف نمیشود . با رفتن به جاهای شلوغ هم رفع نمیشود. با کار کردن در یک شرکت عظیم و رفتن به کنسرت و پارک و موزه و سفرهای زمینی و هوایی و دریایی هم از بین نمیرود

چــرا ؟

چون احساس تنهایی صــدای یک اتفاق است نه خود آن اتفاق

احساس تنهایی ثمره یک انتخاب درونی ست نه شرایط بیرونی

شما

انتخاب کرده اید به کسی اعتماد نکنید

انتخاب کرده اید به دیگران نزدیک نشوید

انتخاب کرده اید دیگر برای رابطه ریسک نکنید

انتخاب کرده اید سکوت کنید و فقط شنونده باشید

انتخاب کرده اید با تنهایی جلوی ضربه های بیشتر را بگیرید

درحالیکه نمیدانید شما با تنها ماندن انتخاب کرده اید بازنده و شکست خورده از صحنه بیرون بروید

شاید فکر میکنید « تنها ماندن » شما را از ضربه های بیرونی حفظ میکند ولی با تنهایی از درون خودتان ضربه های مهلک تری خواهید خورد

برای درمان احساس تنهایی کافیست " انتخاب درونی تان راعوض کنید " نه افراد و شرایط بیرونی را . بله همین حالا « انتخابتان را عوض کنید »

انتخاب کنید شما شخص لایق رابطه داشتن با خودتان را پیدا کنید

انتخاب کنید برای شخص ارزشمند هزینه و قیمت ارزشمندی بپردازید

انتخاب کنید فرمان و مسیر و مقصد رابطه ها را خودتان بدست بگیرید

انتخاب کنید هرگز منتظر کسی نباشید که بیاید شما را انتخاب کنند

برای ایجاد یک رابطه سالم " یافت کننده باشید نه یافت شـونـده "

جلیل سپهر


Comments


bottom of page