top of page

در اثر قدمهایشبرای همین خوانده شده‌اید، چونکه مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه‌ای گذاشت تا در اثر قدمهای وی رفتار نمایید

( اول پطرس 2 : 21 )

مسیح به دنیای ما قدم نگذاشت که برای ما تبدیل به یک اسطوره مذهبی و شخصیت اخلاقی متعلق به دوهزار سال پیش باشد و ما همواره او را بعنوان یک قدیس بزرگوار بیاد آوریم و به صلیبش دخیل بسته از او حاجت بطلبیم .

او به دنیای ما قدم گذاشت تا ما قادر باشیم به دنیای او قدم بگذاریم

او همشکل ما شد تا ما بتوانیم همشکل او بشویم .

او بر روی صلیب مرد تا ما را از مرگ روحانی نجات بخشد .

او بعد از سه روز از مردگان زنده شد تا ما نیز با او زنده گردیم .

او به آسمان صعود کرد تا ما نیز روزی به ملکوت آسمان صعود کنیم .

و اما در نهایت :

او در ساحل بی حاصل زندگی ما قدم زد تا ما نیز نمونه بگیریم و شخصا در اثر قدمهای او قدم برداریم و یک زندگی پویا و فعال و فارغ از ترس جهنم و طمع بهشت را هر روزه تجربه کنیم

این خوانده شده گی ما ست . لطفا در این روزهای پر از ترس و غم و نگرانی و احساس ناامیدی و نا امنی جهان لبریز از شرارت یکبار دیگر به خوانده شدگی خود و به دعوت مستقیم خدا از زندگی تان توجه کنید و ببینید که شما به عزای آرزوها و مراسم ترحیم رویاهایتان دعوت نشده اید

جلیل سپهر


Commentaires


bottom of page