top of page

دوستان خوب مسلمانم سلامدوستان خوب مسلمانم با سلام و احترام

در این ماه رمضان که شما عزیزان بخاطر اطاعت از احکام و احترام به باورهایتان روزه می گیرید، دعا می کنم که خدای زنده درهای آسمان را به روی شما و خانواده ارجمندتان بگشاید و زیر باران رحمتش، لبریز از فیض الهی او گردید. و خدا تمام جلال وعظمتش را بوسیله کلمه زنده اش بر شما آشکار سازد و اگر خدای ناخواسته دردی و یا بیماری ای دارید، با اقتدار الهی اش شفا ببخشد و شما را ازهر بلایی محفاظت کند.

دعا می کنم در این ایام روزه یک تجربه شخصی از ملاقات زنده و تبدیل کننده با خدا داشته باشید و درسکوت معنوی تان صدای پدرانه و عاشقانه خدای صلح و محبت را شخصا با گوش جان خود بشنوید که می گوید: “ ترا مانند هر انسان دیگری که متعلق به هرگونه رسم و آیین متفاوتی می باشد به وسعت تمامی خدا بودنم دوست دارم و بوسیله کلمه زنده ام عیسی مسیح بر درب قلبت ایستاده و آنرا پدرانه میکوبم زیراقبل اینکه توبخاطر باورهایت بدنبال من باشی من بخاطر پدر بودنم بدنبال تو بوده ام.”

برایتان دلی خوش، ایامی شادمان، عمری با عزت و سربلندی، و لبریز از عشق الهی می طلبم.

دوست شما جلیل سپهر


Comentarios


bottom of page