top of page

دوست عزیز مسیحی درهالوین به دنبال چه هستی؟عده ای میگویند ما به داستان و فلسفه هالوین کاری نداریم . ما بدنیال جشن و شادی و هیجان و تفریح دورهمی هستیم . مافقط دنبال یک بهانه برای شاد بودن میگردیم حالا اسم و شکلش هرچی هست مهم نیست .

اهداف شادیهای دورهمی خیلی عالی ست چون اهداف زنده و پویایی ست. شادی حقیقی یک احساس زنده و نشاط آور و لذت بخش است که باعث بوجود آمدن شور و شعف درونی در هر انسانی میشود و این حق هر انسان ست که جشن و شادی های دورهمی داشته باشد.

کلام خدا میگوید : از با هم آمدن در جماعت غافل نشوید .( عبرانیان 10 : 25 ) یکدیگر را بدون همهمه مهمانی کنید. ( اول پطرس 4 : 9 )

اما چرا در هالوین؟ چرا در مراسمی که حتما باید با شکل ارواح سرگردان و عنکبوت و اسکلت و جنازه و جمجمه و سنگ قبر مردگان تزئین شود؟ چرا باید شادمانی و هیجان که یک احساس زنده و پویا و نشاط انگیز ست را در میان جنازه ها و اشکال ترسناک و سر و دست و پای قطع شده و چشم درآمده و صورت تکه پاره شده و جنازه نیمه پوسیده جستجو کرد ؟

لطفا به تضاد بین هدف زیبای خودتان و شکل زشت تزئین و اجرای هالوین فکر کنید. آیا میتوان دلیل قانع کننده ای برای توجیه این تضاد پیدا کرد ؟


به راستی چرا زنده را درمیان مردگان می‌طلبید؟( لوقا 24:5 ) چرا بجای هالوین با جشن حصاد ( Harvest Festival ) شادی نکنیم ؟ جشنی که کشاورزان بمناسب جمع آوری محصولشان در این فصل برگزار میکنند. مسیح گفت : من شادی خود را به شما میدهم به شادی خداوند خود داخل شوید. (متی 25:21) تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. ( یوحنا 15:11)


مراسم هالوین جشن مسیحی نیست . فرهنگ امریکایی هم نیست . عرف سالم اجتماعی هم نیست . هالوین در اصل نمادی از مراسم شیطان پرستان برای قربانی گذرانیدن برای شیطان است و ایجاد ارتباط با ارواح کسانیکه سالها قبل مرده اند . هالوین بنوعی نمادی از احضار ارواح ست که برای پذیرایی از ارواح مردگانشان آبنبات و شیرینی و انواع خوراکی میگذارند .

بنابرین بعنوان مسیحی باید از خودمان بپرسیم وقتی عیسی مسیح منشأ و دلیل واقعی شادی و نشاط ست چرا هدفهای زنده را در مراسم هالوین در میان اسکلت مردگان و نمادهای قبرستان بطلبیم ؟

جلیل سپهر

Comments


bottom of page