top of page

سـه مامور ویژه


از روز اول ایمان آوردنم به مسیح، احساس کردم سه مامور مرا تعقیب می کنند و من میگریختم . بعدها فهمیدم آنها قسمتی از زندگی ام شده اند. وقتی به ترکیه رفتم، فکر کردم آنجا نیستند، اما همان ها را، درشکلی متفاوت دیدم که تعقیبم می کنند. به امریکا هم که آمدم دیدم در فرودگاه نشسته مرا نگاه میکنند، البته این بار در قیافه بسیار شیک و لوکس و متفاوت.

بگذارید نام این سه را بشما معرفی کنم . نام آنها ، شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی است.(اول یوحنا ۲: ۱۶) آنها خیلی به کارشان وارد هستند و به وسیله سیستم وسوسه از راه دور، همواره همه ما را زیر نظر دارند و دنبال فرصتی برای ضربه زدن میگردند.

شهوت جسم با زن فوطیفار( زلیخا )، و شمشون قهرمان، شوخی ندارد. خواهش چشم با آدم و حـوا ، و داوود پادشاه، در بالکن قصرش بازی نمی کند. غرور زندگانی به هیچ دانشمند ترین، ثروتمند ترین، و قدرتمندترین ها رحم نکرده مخصوصا غرور روحانی خیلی از ایمانداران را هلاک کرده .

البته وسوسه بخودی خود گناه نیست . گناه زمانیست که شهوت جسم ،خواهش چشم و غرور زندگانی از مرز معیار های اخلاقی و عدالت و انصاف رد شده و کنترل ما را به دست گیرند و هویت ما را تسخیر کند. البته ما حق انتخاب داریم.

زیرا خدا، در هر وسوسه راه علاجی مهیا می سازد تا یارای مقابله کردن و پیروز شدن بر آن وسوسه را داشته باشیم.

(اول قرنتیان ۱۰: ۱۳)

همه ما میتوانیم با رعایت حریم خصوصی افراد و احترام به حقوق آنها و حفظ فاصله مناسب با شهوت جسم، خواهش چشم و غرورزندگانی، همواره بر وسوسه ها پیروز شویم و با شادمانی، روابط سالم و مقدس و لذت بخشی با همه انسان ها داشته باشیم. جلیل سپهر

Comments


bottom of page