top of page

ضربه گیراحساسات جریحه دارشده


نه اصلا اين ماشين چپ نكرده . تصادف هم نكرده . گرفتار صاعقه و تگرگ و ريزش كوه هم نشده .

اين ماشين صحيح و سالم اينجا گذاشته شده تا كسانيكه عقده و فشار روحى دارند با ضربه زدن و خورد كردن و شكستن شيشه و در و پنجره این ماشین عقده شان را خالي کنند . آنها با پرداخت پنج دلار با چوب بيسبال میافتند به جان اين ماشين و عقده خودشونو خالي میكنند . البته فقط سه ضربه برای پنج دلار. براي سه ضربه بعدي پنج دلار ديگر بايد پرداخت كنند .البته صاحب با هـوش این ماشین تا حالا چند برابر پول ماشینشو در آورده .

میگم كاش سر هر كوچه و خیابانی يك چنين ماشيني بود كه همه مردها بعد از تحمل نامردی ها و خستگي كار و ضربه هايی که خورده اند و دور از جان همه بعضی مردها هم عقده ماشین و خونه جدید و ترفیع شغلی و اضافه حقوق رقیب شون رو اينجا خالي ميكردند و بعد ميرفتند خونه که سر زن و بچه شون خالی نمیکردند

كاش چنين ماشيني داخل هر خونه اي بود كه همه زنها بعد از شنيدن زخم زبون و تيكه ها و نیش و کنایه آبدار تلفني و دور از جان همه بعضي زنها هم عقده مــد و لباس و كفش و آرايش و جواهرات رقيب شون رو روی اين ماشين خالي ميكردند بعد به شوهر و بچه هاشون نزديك ميشدند .

كاش جلوي هرمدرسه اى چنين ماشيني بود دور از جون همه برای بعضی معلم ها و ناظم های عقده ای تا عقده تلنبار شده سالهای کودکی شونو سر بچه هاى بی گناه مردم خالي نميكردند .

كاش جلوي هر اداره و شركت و سازمان و مكان مذهبي و گردهمايي سياسى و ورزشي و فرهنگي و هنرى و راديو تلويزيون چنين ماشيني بود كه همه قبل از برخورد با ديگران ابتدا عقده هاشونو سر این ماشین خالي ميكردند بعد ميرفتند سر كار .

خبر خوش : در اول يوحنا ١ : ٩ خـدا چنين ماشيني را جلوي قلب همه ما گذاشته تا هر فشار و قید و بند و گناهانی که ما را سخت بسته است را از خود دور کنیم اسم اين ماشين " اعتراف به گناهان" است کلام خدا میگوید . اگر گناهان خود را اعتراف كنيم خـدا امين و عادل است تـا مـا را ببخشد و از هر فشار روحی و بـند و ناراستی و گناهي پاك سازد.

جليل سپهر

Коментарі


bottom of page