top of page

طلوع عیسی آفتاب عدالت
عیسی مسیح به عنوان آفتاب عدالت تنها نورهمیشه روشن و شفا بخش دنیای تاریک ماست . (ملاکی 4 : 2 ) زیرا که همواره زنده است و دیروز و امروز و تا ابد همانست که هست و بود و خواهد بود. اوسخاوتمندانه میدرخشد تا به من و تو درقعرظلمت جهانی گرفتارشرارت تاجی به عوض سرنوشت های به خاکستر کشیده شده مان ببخشد .


مابقی همانند شمعی درشبی به بزمی درخشیدند و پروانه های بیخبر را همچون پیروان چشم بسته ومسخ شده ای به دورخود کشاندند و درنیمه های شب عمرقبل ازاینکه به صبح امید زندگی برسند ظاالمانه سوزاندند و بیرحمانه به خاکسترشان کشیدند .


تولد عیسی مسیح درمقام آفتاب عدالت تنها امید پر جلالی ست که دوباره ازخاکسترمان برخیزیم و تاج حیات و افتخارو اعتماد بنفس را در عوض خاکستر موجودیت مان تجربه کنیم .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page