top of page

علامت ها را دریابید


آیا برای مردگان کاری عجیب خواهی کرد؟ ( مزمور 88 : 10 )

وقتی علامت پلیس یا آمبولانس یا آتش نشانی را روی ماشینی میبینید بدون شک میفهمید که این ماشین متعلق به چه سازمانی ست و دقیقا حرفه و هدف آنها چیست .

وقتی درجه خاصی را بر دوش یک شخص نظامی میبینید میفهمید که چه مقام و جایگاه و رتبه ای در ارتش دارد .

وقتی تابلو خاصی حین رانندگی در جاده میبینید نیازی به توضیح برای اثبات معنی آن ندارید زیرا علامت تابلوها در جاده نشان دهنده شرایط پیش روی راننده است و شما بدون هیچ تردیدی از آن اطاعت میکنید و مراقبت بیشتری دارید . چرا ؟ چون وجود خطری در پیش روی خود حس میکنید .

علامت های دیدنی نشاندهنده واقعیت های نادیدنی است

نشانه های رفتاری افراد نشان دهنده باور درونی آنهاست

دکور مغازه ها نشاندهند جنسی ست که میفروشند

تزئین مراسم از هویت آن مراسم صحبت میکند

رنگ و رخسار نشان میدهد از سر درون

شما از مشاهده تزیین هالوین به چه نتیجه ای رسیده اید ؟ اسکلت ها . جسدهای مرده . نماد روح های سرگردان نشانه چه هویتی و چه هدفی و چه ماهیت مثبتی از این مراسم را برایتان تداعی میکند که با بی توجهی و بی تفاوتی از آن استقبال کنید؟

مسیح گفت :

بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. اما تو برو و به ملکوت خدا "یعنی به قلمرو اقتدار زنده خدا " خودت را مشغول بساز . ( لوقا 9 : 60 )

بی توجهی به علامت ها بیشترین آمار تلفات در جاده را بدنبال دارد .

بی تفاوتی به نشانه های اولیه شخصیتی افراد بالاترین قربانیان در روابط اجتماعی و نابسامانی در ازدواج و طلاق را بهمراه دارد . مطمئن باشید هرگز بی توجهی امروز به علامت های منفی بدون ثمره منفی فردا باقی نمیماند .

لطفا مراقب علامت ها و تاثیر آن در فرزندانتان باشید . برای شادی فرزندانتان راه های مثبت و سازنده و سرنوشت سازی خلق کنید. راه هایی متفاوت از مراسم تزئین شده با اسکلت و جنازه و روح های سرگردان در هالوین .

«آیا قوم از خدای خود سؤال ننمایند و آیا از مردگان به جهت زندگان سؤال باید نمود؟»

( اشعیاء 8 : 19 )


جلیل سپهر

Σχόλια

Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση των σχολίων
Φαίνεται πως υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Δοκιμάστε να επανασυνδεθείτε ή να ανανεώσετε τη σελίδα.
bottom of page